Boon.ro

Politica de Confidențialitate

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  (UE) 2016/679 (“GDPR”).

În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: vizitatorii website-ului www.eboon.ro, potențialii și actualii clienți ai LA SERATTA CELEBRATIONS SRL („LA SERATTA”), respectiv persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice care intenționează să devină clienți sau sunt deja clienți ai LA SERATTA în legătură cu serviciile prestate de LA SERATTA, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de LA SERATTA pentru/în legătură cu acestea.

1. Datele de identitate și datele de contact ale operatorului

LA SERATTA CELEBRATIONS SRL este o persoană juridică română, cu sediul social în Otopeni, Str. Ferme F nr. 15, Judetul Ilfov, CUI: RO18125856, J23/2165/2019 (”Operatorul” sau ”LA SERATTA”).

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la dpo@laseratta.ro sau prin poștă la sediul social sus-mentionat.

Datele personale prelucrate

LA SERATTA prelucrează următoarele date personale:

 • date personale de identificare: nume, prenume, adresa de livrare, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax). Aceste date sunt necesare pentru prelucrarea și onorarea comenzilor transmise către LA SERATTA;
 • date rezultate ca urmare a înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate) pentru prestarea serviciilor.
 • adresa Internet Protocol (“IP”), parola, prelucrate atunci când navigați pe site-ul www.eboon.ro si atunci cand trimiteti e-mail-uri sau completati formularul de contact pe website-ul www.eboon.ro;
 • orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de LA SERATTA (e.g. segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client la nivelul LA SERATTA pentru fiecare persoană vizată în parte, adrese de livrare, cerințe ale clienților, frecvența și tipul comenzilor, și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise LA SERATTA.
 • informații despre dispozitivul folosit (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon);
 • Informații de jurnal – detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
 • informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
 • adresa IP;
 • informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;
 • cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs. Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor faceti click aici.

4. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal

LA SERATTA prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrării sunt:

 • oferirea de asistență cu privire la comenzile transmise către / încheierii contractelor cu LA SERATTA, prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (e.g. locații fizice, internet, telefon etc.), înaintea încheierii contractului sau în legătură cu executarea acestuia;
 • corespondenţa în legătură cu derularea contractului cu dumneavoastră sau anterior încheierii acestuia (pre-contractuală);
 • informarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g. telefon, e-mail, poștă, internet), efectuată de LA SERATTA în interesul persoanei vizate sau pentru a proteja interesele vitale ale acesteia, referitoare la: caracteristicile produselor si alte informatii privind produsele, dupa caz etc;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul LA SERATTA;
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitările dvs. (e.g., soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate de către clienți), atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă);
 • analiza preferințelor, intereselor, istoricului relațiilor contractuale și/sau comportamentului clientului  pentru efectuarea de activități de marketing direct (i.e., comunicarea prin orice mijloc – poștă, telefon, fax, e-mail, SMS/MMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care persoana vizată a  optat în acest sens, fie pentru efectuarea oricăror altor tipuri de promovare a produselor si serviciilor LA SERATTA, conform opțiunii exprimate de dvs.;
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a persoanei vizate (de ex. campanii promoționale și alte evenimente de promovare, oferte speciale);
 • analizarea comportamentului persoanei vizate/oricărei persoane care accesează pagina referitoare la LA SERATTA de pe site-ul www.eboon.ro prin folosirea de cookies, atât ale LA SERATTA, cât și ale partenerilor contractuali ai LA SERATTA, cu scopul de a furniza un conținut, atât general cât și publicitar, adaptat preferințelor utilizatorului, oferte adaptate la interesele utilizatorilor, reținerea parolelor, preferințele de limbă, filtrelor de protecție a copiilor, limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor. LA SERATTA aplică în acest sens Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe website-ul www.eboon.ro
 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) atât cu privire la produse cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele și serviciile LA SERATTA pentru îmbunătățirea acestora;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea LA SERATTA, cu scopul de facilita efectuarea managementului tuturor proceselor operaționale;
 • arhivarea atât în format fizic cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu Persoana vizată, realizarea unui serviciu de registratură cu privire la documentele/plicurile/coletele care sunt adresate LA SERATTA cu privire la relația contractuală existentă, realizarea unor activități de curierat cu privire la documente/plicuri care conțin datele dvs. personale;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care LA SERATTA este parte, inclusiv recuperarea creanțelor.

LA SERATTA prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

 • în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare;
 • pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale);
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina LA SERATTA (identificarea dvs., ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități etc.);
 • în baza interesului legitim al LA SERATTA (centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează LA SERATTA; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai LA SERATTA; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor LA SERATTA; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central etc.)
 • protejarea intereselor vitale ale dvs. (persoana vizată) sau a altor persoane.

5. LA SERATTA poate transmite datele personale către:

 • Furnizorul serviciilor de marketing online;
 • Furnizorul serviciilor de creare a website-ului;
 • Google, Facebook, servicii HotJar, servicii Tawk, servicii MailChimp, servicii DSMAP;
 • prestatorul serviciilor de plăți online  pentru care ați optat în secțiunea plăți.  

LA SERATTA nu transferă date cu caracter personal ale clientilor în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA.

6. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat cu LA SERATTA, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parți.Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul arhivistic. Cu excepția datelor colectate prin intermediul modulelor cookies, a căror durată este prevăzută în Politica de cookies (click aici), precum și a cazului în care există o prevedere legală expresă, datele personale vor fi păstrate maxim 3 (trei) ani de la data la care LA SERATTA a interacționat ultima dată cu dvs.

7. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de LA SERATTA

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către OPERATOR în contractul încheiat cu dvs. este considerată obligatorie pentru încheierea și executarea contractului având ca obiect vânzare de produse comercializate de  LA SERATTA. Refuzul dvs. de a furniza astfel de date sau exercitarea anumitor drepturi poate determina imposibilitatea OPERATORULUI de a furniza bunurile și serviciile respective, inclusiv de a vă transmite informații care pot fi deosebit de importante pentru a proteja interesele dvs legitime și/sau vitale (de ex. caracteristici produse, modificări ale programului stabilit cu dvs., lipsa stocului pentru anumite produse etc.).

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului că LA SERATTA prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” –  puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras. 
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul – Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. 
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în masura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de LA SERATTA la momentul solicitării.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

În cazul în care LA SERATTA va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia.

 • Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
 • Dreptul de a depune o plângere la LA SERATTA și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către LA SERATTA a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor personale, prin e-mail la adresa dpo@laseratta.ro, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la adresa sediului social al LA SERATTA. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Website: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212
Cabinet Președinte: +40.318.059.220
Fax: +40.318.059.60